Защо Бизнес Локатор

Pointy помага да се разположат обекти върху карта на Google. Всеки един бизнес обект може да бъде разположен върху карта с прилежаща полезна информация.

Бизнесът може нагледно да укаже на картата свои офиси, магазини, клонови мрежи, дистрибутори и др. По този начин потребителя ще може да се ориентира лесно и бързо.

Например на фирмен сайт е необходимо да се сложат 50 магазина в страната, които да се разположат върху карта като за всеки да има информация за стандартното работно време и телефон за връзка + брошура в електронен вид за актуалните промоции.

Можете да използвате системата за управление на портфолио, което включва различни обекти с различно местоположение.

Всяка допълнителна идея би могла да се обсъди и интегрира по подходящ начин за индивидуално решение.