За Продукта

Системата Pointy бе създадена с цел управление на обекти върху картова основа на Google. Решението е реализирано с помощта на съвременни уеб технологии и позволява внедряване в съществуващи уебсайтове, блогове, уеб базирани системи и др.

Също така е възможно да се добавят различни функционални възможности в зависимост от изискванията и нуждите на клиента.