За кого е Pointy?

Всяка организация, която има уебсайт може да обогати съдържанието си като представи по нов начин обекти сързани с дейността и.

Ако фирмата няма уебсайт то стартовата страница на системата може да се превърне в микросайт.

  • Организации, които имат клонова мрежа - банки, фирми, магазинни вериги, сервизи и др.
  • Фирми, които искат да покажат на карта техни обекти нещо като портфолио.
  • Организация, която има хотели, заведения и др. При желание да посочи техни обекти.
  • И всеки, които има нужда да покаже обекти върху карта.