Възможности

•    Административен контролен панел.
•    Клиентска част с картна основа на Google готова за внедряване и адаптация към съществуващи приложения.
•    База данни за поддръжка на информацията за точките.
•    Добавяне на обект по GPS координати с описание и до 3 прикрепени файла в следните формати - .doc,.pps,.ppt,.pdf,.jpg. Всеки с размер до 5 мегабайта.
•    Опростен модел на управление – само един потребителски акаунт.
•    Възможност за редакция и търсене на въведен по-рано обект.
•    Поддръжка на неограничен брой обекти.
•    Начално позициониране на изходната карта.
•    Начално ниво на ниво на увеличение (zoom level).
•    Визуализация на определен брой обекти за дадено ниво на увеличение + визуализация на обекти за ограничен координатен прозорец. Това позволява показване на потребителя на обкети само върху видимата част от картата в даден момент и за дадено ниво на увеличение. Тази възможност е в действие при увеличаване и намаляване на увеличението на картата и влачене на картата в различни области.
•    Асинхронна поддръжка на зареждане на обекти и свързана информация на дадена натисната точка. Това позволява при актуализация на описанието за даден обект да се актуализира при натискане на самия обект или при промяна на ниво на увеличение на картата или при влачене до дадена видима област.
•   За всеки обект може да се настрои индивидуална картинка (маркер).
•   Поддръжка на английски и български език за информацията за всеки обект. Поддръжка на двата езика в интерфейса на административния панел и при интеграция на картата в клиентски сайт.

Допълнителни Възможности

  • Добавяне на нови функционални възможности по клиентска заявка.
  • При предоставяне на списък с адреси от страна на клиента въвеждане на тези адреси по GPS координати.
  • Нестандартна интеграция - поръчков дизайн на клиентската част с картата. Например интеграция в диалогови прозорци.