Бизнес Локатор

Системата Pointy бе създадена с цел управление на обекти върху картова основа на Google. Решението е реализирано с помощта на съвременни уеб технологии и позволява внедряване в съществуващи уебсайтове, блогове, уеб базирани системи и др.

Всеки обект притежава възможност за настройка на собствена картинка (маркер).box3

Pointy позволява превод на информацията на български и английски език.